Search
Close this search box.
English
Search
Close this search box.

שליטה על תריסים אלחוטיים של DOOYA (דומוס ) במערכת הבית החכם של SwitchBee

תריסי DOOYA משווקים בישראל ע”י דומוס DOMUS. מערכת בית חכם של SwitchBee – מותאמת לשליטה על מספר בלתי מוגבל של תריסים אלחוטיים של DOOYA. לאחר השיוך של תריס DOOYA למערכת – ניתן להפעיל אלחוטית את התריסים של DOOYA באמצעות האפליקציה, המתגים החכמים של SwitchBee, וכן להכליל את התריסים בתרחישים ובטיימרים של הבית החכם של SwitchBee. לשלוט קולית על פתיחה וסגירה, לקבל הודעות על פתיחה וסגירה של התריסים ועוד אפשרויות רבות המתאפשרות במערכת בית חכם של SwitchBee. הוראות שיוך של DOOYA למערכת המרכזית של SwitchBee נעשה כמו SOMFY – רק יש לבחור DOOYA במקום SOMFY.

הוראות התקנה

סרטוני הדרכה והתקנה

פתיחה והוספה של תריסי סומפי Play Video
פתיחה והוספה של תריסי סומפי

מוצרים נוספים

מידע נוסף

מידע נוסף

מידע נוסף

מידע נוסף
נהלו את הבית באמצעות אפליקציה