חיפוש
Close this search box.
English
חיפוש
Close this search box.

מערכות מרכזיות

המערכת המרכזית של הבית החכם מחוברת אלחוטית לכל הבקרים החכמים. ולכל החיישנים. המערכת המרכזית גם מחוברת לרשת האינטרנט. ניתן לחבר את המערכת המרכזית גם לעוזרות קוליות ורמקולים חכמים, המערכת גם ניתנת לחיבור לבקרי בית חכם של צד שלישי. למערכת המרכזית מגוון רחב מאוד של אפשרויות והן מתוארות בדפי הנתונים ובסרטוני ההדרכה. טווח השידור והקליטה של המערכת המרכזית הוא גדול, בבתים גדולים מאוד ניתן להוסיף רפיטר – מגדיל טווח במידת הצורך.

מידע נוסף
נהלו את הבית באמצעות אפליקציה