Search
Close this search box.
English
Search
Close this search box.

התממשקות - לעוזרות קוליות

ניתן לחבר בקלות את הבית החכם של SwitchBee – לעוזרות הקוליות או הרמקולים החכמים הפופולריים. אלכסה של אמזון – Amazon Alexa, גוגל הום – Google Home, ואפל הום קיט Apple HomeKit. לאחר חיבור לעוזרות הקוליות, ניתן לשלוט על כל המתגים החכמים, תריסים, מיזוג אויר ועוד באמצעות דיבור קולי. הביטוי “לדבר ללמפה” מקבל עכשיו משמעות אמיתית נוחה ושימושית.

מידע נוסף

מידע נוסף

מידע נוסף
נהלו את הבית באמצעות אפליקציה