מתג משולב תריס + 2 הדלקות תאורה – גלאס מודולרי לבן