מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

אנו בסוויצ'בי בע"מ )להלן: "סוויצ'בי" או "אנו"( מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על המידע שאת/ה משתף/ת עמנו. במסמך זה מפורט האופן בו אנו עשויים לאסוף ולהשתמש במידע אשר מתקבל במערכות סוויצ'בי כאשר את/ה גולש/ת באתר או כאשר את/ה בוחר/ת להשתמש באחד מהשירותים שלנו, כגון שירות הבית החכם.

איסוף מידע

פרטים אישיים משמעם כל מידע אשר ניתן להשתמש בו בכדי לזהות אדם, לרבות שם פרטי ושם משפחה, דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, פרטי קשר אחרים או מידע אחר הנדרש לצורך מתן כאשר את/ה גולש/ת באתר שלנו הנך עושה זאת באופן אנונימי.
איננו אוספים מידע אישי, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני שלך.
אנו עשויים לשמור את כתובת ה- IP שלך (הכתובת האינטרנטית של המחשב שלך) בכדי להבין באיזה חלק של האתר את/ה גולש/ת וכמה זמן את/ה מבלה שם, אך איננו מקשרים בין כתובת ה- IP שלך ובין כל מידע אישי אלא אם כן סיפקת לנו מידע נוסף כפי שמתואר להלן.

בנוסף, אנו עשויים לשמור מידע הקשור לנתוני אונליין או metadata המועבר דרך השרתים שלנו או אנו נאסוף פרטים אישיים רק כאשר את/ה מבקש/ת להשתמש בשירותי הבית החכם שלנו, ובמקרה כזה ייתכן ונבקש ממך לספק לנו פרטי התקשרות כגון שמך, שם העסק, כתובת, טלפון ודואר אלקטרוני.
ייתכן גם שתידרש/י לספק לנו מידע לצורכי תשלום כגון פרטי כרטיס אשראי ואמצעי תשלום אחרים.
בנוסף, אנו עשויים לאסוף ולשמור מידע בנוגע לשימוש שלך בשירותי הבית החכם, לרבות מידע השירותים.
שרתים של צדדים שלישיים כגון דפי אינטרנט, כתובות, מבנים, שדות נתונים ותמונות.
שמצטבר הנוגע לצריכת החשמל במסגרת מתן שירותים אלו.

שיתוף פרטים אישיים

מכיוון שאנו פועלים באופן גלובאלי, אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך בתוך רשת המשרדים, השותפים והסוכנים שלנו ברחבי העולם, לרבות מעבר לגבולות המדינה ומהמדינה או תחום השיפוט בו את/ה נמצא/ת למדינות או תחומי שיפוט אחרים ברחבי העולם. כל הגופים הנ"ל כפופים למדיניות פרטיות זו או מחויבים על-ידי הסכמי סודיות או העברת מידע מתאימים. אנו לא נשתף את הפרטים
האישיים שלך עם גופים מחוץ לסוויצ'בי ללא הסכמתך, מלבד בנסיבות המתוארות מטה.
אנו עשויים לשמור ולעבד מידע דרך שירותי HOSTING של צד שלישי בארה"ב או אירופה.
בזה שאת/ה מספק/ת לנו פרטים אישיים את/ה מביע/ה את הסכמתך המפורשת לכך שאנו רשאים להעביר את הפרטים סוויצ'בי רשאית לשתף את פרטייך האישיים עם חברות או אנשים אחרים בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 • כאשר יש לנו את הסמכתך לשתף פרטים אלו;
 • כאשר אנו צריכים לשתף פרטים במסגרת מתן השירותים;
 • כאשר אנו צריכים לשתף פרטים בכדי ליצור אתך קשר;
 • כאשר, לפי הבנתנו, אנו צריכים לגלות פרטים אישיים בהתאם לחוק;
 • כאשר אנו צריכים לאכוף את תנאי השימוש של כל אחד מהשירותים או המוצרים שלנו;
 • כחלק מהליך מכירה של העסק שלנו;
 • בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים מכל סוג שהוא בינך ובין סוויצ'בי, או בינך ובין משתמשים אחרים או צדדים שלישיים בנוגע ל- או ביחס לשירותים או מוצרים של סוויצ'בי;
 • אם אנו מאמינים כי הפרת את תנאי הרישיון או תנאי השירות הקשורים למוצרים או לשירותים של סוויצ'בי או ניצלת לרעה את זכותך להשתמש בכל אחד מהשירותים או ביצעת כל פעולה או נמנעת מלבצע פעולה באופן המנוגד האישיים שלך לארה"ב או לכל מדינה אחרת מכל מקום הנמצא מחוץ לגבולות מדינה זו. לחוק (לפי הבנתנו); או (ט) במקרי חירום, בכדי למנוע פגיעה או נזק פיזי לאדם או רכוש.

קבצי COOKIE וטכנולוגית מעקב

בדומה לאתרים מסחריים רבים אחרים, אתר זה עשוי להשתמש בטכנולוגיה סטנדרטית בשם "COOKIES" בכדי לאגור מידע על אופן השימוש שלך באתר. COOKIE הינו קובץ מידע קטן שאתרים מסוימים מאחסנים בכונן הקשיח שלך כאשר את/ה מבקר/ת בהם. קובץ COOKIE יכול להכיל מידע לא אישי כגון מספר משתמש, אשר משמש את האתר למעקב אחר העמודים בהם ביקרת, אולם COOKIE

COOKIE אינו יכול לקרוא נתונים מתוך הכונן הקשיח שלך או לקרוא קבצי COOKIE אחרים שנוצרו על-ידי אתרים אחרים. חלקים אחדים מהאתר עשויים להשתמש בקבצי COOKIE בכדי לעקוב אחר דפוסי התנועה של הגולשים. אנו עשויים לעשות זאת בכדי לקבוע עד כמה המידע באתר שלנו שימושי למשתמשים שלנו ועד כמה האתר בנוי בצורה נוחה ומאפשר למשתמשים גישה למידע בו הם מעוניינים.

אם את/ה מעדיף/ה לא לקבל קבצי COOKIE בזמן הגלישה באתר שלנו, את/ה יכול/ה לשנות את הגדרות הדפדפן שלך בהתאם, כך שתקבל התראה לפני שאת/ה מסכים/ה לקבל קבצי COOKIE ולסרב לקבל COOKIE כאשר הדפדפן שלך מתריע בפנייך על קיומו. את/ה יכול/ה גם להגדיר את הדפדפן שלך כך שיסרב לכל קבצי COOKIE, עם זאת ייתכן כי לא תוכל/י לעשות שימוש מלא באתר שלנו אם תעשה/י כן. לא יכיל מידע אישי לגביך, אלא אם כן סיפקת אותו בעצמך.

השימוש במידע שנאסף

אנו עושים שימוש במידע למספר צרכים:

 • בכדי לספק ולהפעיל את השירותים שלנו;
 • לצרכי חיוב וגביית תשלומים וחובות (פרטי החיוב וכל מידע מזהה יאוכסן כל עוד יש בו צורך בכדי לספק לך את השירותים אותם ביקשת);
 • בכדי לאכוף את תנאי הרישיון ותנאי השירות הקשורים לשירותים ולמוצרים של סוויצ'בי;
 • בכדי לפעול בהתאם לכל חוק ולסייע לרשויות אכיפת החוק כפי שיידרש;
 • בכדי למנוע הונאה, גזל, הפרה, גניבת זהות או כל שימוש לרעה אחר בשירותים שלנו;
 • בכדי לעשות כל פעולה בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים מכל סוג שהוא בינך ובין סוויצ'בי או בינך ובין משתמשים אחרים או צדדים שלישיים בנוגע ל- או ביחס לשירותים;
 • בכל מקרה בו סוויצ'בי מאמינה שהשימוש במידע הכרחי למניעת פגיעה פיזית או נזק לרכוש או לגוף;
 • בכדי לעדכן אותך בנוגע לשירותים או למוצרים שלנו; ו- (ט) בכדי ליצור אתך קשר אם וכאשר אנו מאמינים שזה הכרחי, לרבות בכדי לשלוח לך מידע שיווקי או בכדי לעשות חקר שוק.

השימוש במידע אנונימי

אנו עשויים גם להשתמש במידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר כדי להבטיח ולשפר את האיכות והפונקציונליות של השירותים שלנו, בכדי לשפר את חווית המשתמש שלך, בכדי ליצור שירותים חדשים (לרבות שירותים מותאמים אישית), בכדי לשנות או לבטל תוכן או שירותים קיימים וכן לצרכים פנימיים אנו רשאים לשתף, לפרסם, להודיע, להפיץ או להעביר מידע אנונימי לספקים, שותפים עסקיים, נותני חסות, שותפים או כל צד שלישי אחר על פי שיקול דעתנו הבלעדי, אולם לא נשתמש במודע או בכוונה וסטטיסטיים אחרים.
תחילה במידע זה באופן העשוי לחשוף את זהותך ללא הסכמתך.

אבטחת מידע אישי או נתונים של צד שלישי

אנו וצדדים שלישיים מטעמנו מפעילים מערכות ונהלים לאבטחת מידע בכדי להגן על המידע האישי אשר אתה עשוי לספק לנו.
נהלים ומערכות אלו עשויים לכלול, בין היתר, ממשקי API מוצפנים ומחיקה בעוד מערכות ונהלים אלו מפחיתים את הסיכוי לפרצות אבטחה, הם אינם מספקים הגנה מוחלטת.
לפיכך, איננו יכולים להתחייב שהמערכות שלנו יהיו חסינות בפני כל עוולה, תקלה, יירוט בלתי חוקי או שיטתית של מידע אישי מהקבצים שלנו.
גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן ובפני סיכוני אבטחת מידע אחרים.

שינויים במדיניות הפרטיות ואבטחת המידע

סוויצ'בי עשויה לשנות מדיניות זו מפעם לפעם. אם נעשה שינוי משמעותי באופן שבו אנו משתמשים בפרטייך האישיים אנו נביא זאת לידיעתך על ידי פרסום הודעה באתר זה.

שאלות או הצעות

אם יש לך שאלות בנוגע לאיסוף, שימוש או חשיפה של פרטייך האישיים או אם את/ה מבקש/ת למחוק מידע מסוים ממאגר המידע שלנו או להפסיק לקבל עדכונים בנוגע לסוויצ'בי, אנא שלח/י לנו דוא"ל ל: INFO@SWITCHBEE.COM
עודכן לאחרונה: 1 ליוני, 2015